Sterfte naar locatie van overlijden

De tabel bevat gegevens over sterfte naar provincie en plaats van overlijden voor het overlijdensjaar 2019.
De plaats van overlijden is gedefinieerd als de locatie waar het overlijden plaats gevonden heeft volgens de arts die het doodsoorzakenformulier ingevuld heeft. De mogelijke plaatsen die een arts kan aanvinken op het doodsoorzakenformulier zijn: ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, overige instellingen, thuis, elders en onbekend.
Voor deze publicatie is plaats van overlijden ingedeeld in ziekenhuis (inclusief psychiatrisch ziekenhuis), verpleeghuis, verzorgingshuis, thuis en elders (inclusief overige instellingen en onbekend).
De provincie is ingedeeld naar de provincie waar de overledene ten tijde van het overlijden ingeschreven stond volgens de BRP.
De cijfers over 2019 zijn nog voorlopig.