Gebruik NOW 1.0 in de culturele en creatieve sector

Overzicht van het aantal bedrijven in de culturele en creatieve sector dat gebruik maakt van de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0).
In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Zaken brengt regelmatig de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart.

Deze tabel is samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en richt zich op de branches in de culturele en creatieve sector en één specifieke steunmaatregel, de NOW 1.0.