Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018

Onderwijssoort van 15- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2016-2018
Tabellen met de onderwijssoort die 15- en 17-jarigen volgen, uitgesplitst naar het hoogst behaalde opleidingsniveau van de ouders in drie categorieën, voor 38 gemeenten of gemeenteclusters. Voor beide leeftijdsgroepen betreft het gemiddelde cijfers over drie schooljaren: 2016/'17, 2017/’18 en 2018/’19.
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap