AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2017/'18 - 2019/'20

Deze tabellen bevatten cijfers over instromers, deelnemers, gediplomeerden aan de opleiding HBO verpleegkunde en cijfers over het studie- en sectorrendement van de opleiding, voor studiejaren 2017/’18 tot en met 2019/’20.
Deze tabellen zijn een update van de eerder gepubliceerde aanvullende statistische dienst over instromers, deelnemers en gediplomeerde aan de opleiding HBO verpleegkunde. Tevens bevatten de tabellen cijfers over het studie- en sectorrendement van de opleiding. De opleiding HBO verpleegkunde is geselecteerd op basis van CROHO code 34560. Indien beschikbaar worden de cijfers gepresenteerd voor de cohorten 2016/'17, 2017/'18, 2018/'19 en 2019/'20. Voor studierendement wordt beoordeeld welk deel van het cohort instroom 2012/'13, 2013/'14 en 2014/'15 een diploma heeft behaald in respectievelijk studiejaar 2016/'17, 2017/'18 en 2018/'19. Tevens worden de cijfers indien mogelijk uitgesplitst naar regio. De indeling naar regio wordt gemaakt op basis van de woonplaats van de student.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.