Ervaren gezondheid en moeite met rondkomen, Den Haag

Plaatje Opa maakt wandeling met kleindochter
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Gegevens over de samenhang tussen de ervaren gezondheid en moeite met rondkomen, in gemeente Den Haag, 2016.
In deze tabellenset wordt de relatie tussen de ervaren gezondheid en moeite met rondkomen beschreven in gemeente Den Haag. De tabellenset bestaat uit twee delen. Het eerste deel toont de achtergrondkenmerken van de inwoners van de gemeente Den Haag met en zonder goede ervaren gezondheid die al dan niet moeite hebben met rondkomen. In het tweede deel van het onderzoek is een verkennende, kwantitatieve analyse uitgevoerd om de relatie tussen de achtergrondkenmerken uit het eerste deel en de ervaren gezondheid verder in kaart te brengen. De analyse is uitgevoerd voor de personen die moeite hebben met rondkomen. Deze analyse is d.m.v. een logistische regressie uitgevoerd, waarbij is gekeken of het hebben van een bepaald achtergrondkenmerk samenhangt met een verhoogde of verlaagde 'kans' op een (zeer) goede ervaren gezondheid. GGD Haaglanden heeft het CBS opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren, in samenwerking met gemeente Den Haag.