Aanvullend inkomen en vermogen van doorwerkende AOW-ers

Welvaartsindicatoren van alleenstaanden en paren met AOW-gerechtigde leeftijd, 2011 t/m 2018
Deze tabel bevat cijfers over de inkomens- en welvaartssituatie van personen die doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De nadruk hierbij ligt op het aanvullende inkomen uit werk, dat naast AOW en eventueel aanvullend pensioen wordt ontvangen, en op vermogensklassen.
Er wordt gerapporteerd op basis van huishoudens. De populatie betreft personen die:
- de AOW-leeftijd hebben bereikt;
- woonachtig zijn in een particulier Nederlands huishouden op 1 januari;
- alleen of samen met een partner van eveneens AOW-gerechtigde leeftijd leven (1 en 2 persoonshuishoudens).

Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar:
- Huishoudens met of zonder inkomen uit werk (voor de gelegenheid benoemd als 'doorwerken');
- Leeftijd van de hoofdkostwinner op 1 januari (65, 66, …, ouder dan 75 jaar);
- Klassen van aanvullend inkomen en vermogensklassen.

De statistieken hebben betrekking op de jaren 2011 tot en met 2018;
2011 t/m 2017 hebben definitieve status, 2018 is voorlopig.