Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2016/17-2018/19*

In opdracht van UDC Eindhoven is deze tabellenset gemaakt met gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar de school- en woongemeente Eindhoven.
In de tabellenset zijn de leerlingen met een vmbo-g 4, vmbo-t 4 en havo 5 inschrijving op 1 oktober van het basisjaar (2016, 2017 of 2018) weergegeven die aan het eind van het schooljaar een diploma hebben behaald. Van deze groep is de positie in het volgend schooljaar getoond.

De cijfers over de overgang van schooljaar 2016/'17 naar 2017/'18 en van 2017/'17 naar 2018/'19 zijn definitief en over de overgang van schooljaar 2018/'19 naar 2019/'20 voorlopig.