Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Den Haag, 2017-2019

© Hollandse Hoogte / Patricia Rehe
Onderzoek naar het gebruik van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag tussen 2017 en 2019, uitgesplitst naar leeftijd, bruto- en besteedbaar huishoudensinkomen en type huishouden.
Eerder heeft het CBS voor de jaren 2010, 2012, 2014 en 2016 tabellen over huishoudelijke ondersteuning geleverd aan de gemeente. In de nieuwe tabellenset wordt het gebruik tussen 2017 en 2019 in kaart gebracht.