WSNP per gemeente in Zaanstreek-Waterland, 2014 -2018

Uitgesproken wettelijke schuldsaneringen door de rechter per gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland, 2014 -2018.

Team Rechtsbescherming en Veiligheid heeft een tabellenset samengesteld met daarin gegevens per kalenderjaar van de uitgesproken wettelijke schuldsaneringen voor de jaren 2014 t/m 2018 in de regio Zaanstreek-Waterland, deze zijn ook uitgesplitst naar gemeente, plus totaalcijfer Nederland.

Voor het berekenen van de cijfers werd gebruik gemaakt van een opgeschoond databestand dat ten grondslag ligt aan de statistiek Wettelijke Schuldsaneringen Natuurlijke Personen (WSNP). De brondata is gebaseerd op de uitspraken van de rechtbanken en verkregen via de Raad voor de rechtspraak. Opdrachtgever: GGD Zaanstreek-Waterland en Pallas Health Research and Consultancy.