Vestigingen van exporterende bedrijven per gemeente, 2015-2019

Deze tabellenset bevat informatie over een het aantal vestigingen op gemeenteniveau van bedrijven die goederen exporteren. De verslagperiode is 2015-2019.
Deze tabellenset is samengesteld in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten