Tuinbouwcijfers 2019

Deze rapportage van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de bedrijven in de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Daarbij gaat het onder andere om de bijdrage aan het bbp, de export, de werkgelegenheid en de R&D in Nederland.
De rapportage is gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zie voor de detailcijfers de bijbehorende maatwerktabellenset ‘Cijfers Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 2015-2019.