Personen 15-65 jaar met beperking in horen, 2019

Percentage en aantal personen van 15 tot 65 jaar met beperking in horen, uitgesplitst voor werkenden en niet-werkenden. De cijfers zijn gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2019.
Percentage en aantal personen van 15 tot 65 jaar met de antwoordcategorie 'ja, met grote moeite' of 'nee, dat kan ik niet' op minstens 1 van de 2 vragen naar beperkingen in horen, namelijk
1. een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen (zo nodig met hoorapparaat), en
2. met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat).
Het gaat hierbij niet om tijdelijke problemen. Deze vragen maken onderdeel uit van de OESO-indicator (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Deze cijfers zijn uitgesplitst voor personen die werken en personen die niet werken. De cijfers zijn gebaseerd op de Gezondheidsenquête.