Cijfers Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 2015-2019

Deze maatwerktabellenset van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Het gaat om in- en uitvoer van goederen (2016-2019), R&D-uitgaven (2015-2017), productiewaarde, toegevoegde waarde en werkgelegenheid (2016-2018) en de totale bijdrage aan het bbp inclusief indirecte effecten (2018).
De maatwerktabellenset is gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het betreft deels een update van eerder CBS-onderzoek (Monitor Topsectoren).