Beroep naar migratieachtergrond, 2019

Deze tabellenset bevat de beroepsklassen, beroepssegmenten en beroepsgroepen van werkenden in 2019, uitgesplitst naar migratieachtergrond.
Trouw heeft een verzoek ingediend om de beroepen van werkenden in Nederland uit te splitsen naar migratieachtergrond. Deze combinatie is momenteel niet beschikbaar op StatLine. De cijfers zijn samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).