Achtergrondkenmerken van zzp'ers, 2009-2016

De tabellenset bevat achtergrondkenmerken van personen die in 2009 tot en met 2013 actief waren als zzp’er. Deze populatie wordt tot en met 2016 gevolgd.
Panteia heeft voor Instituut GAK een onderzoek uitgevoerd over het thema ‘Inkomensalternatieven van on(der)verzekerde zelfstandigen zonder personeel (zzp‘ers)’. De beoogde studie concentreert zich op verlies van inkomen door werkloosheid (minder opdrachten), ziekte en arbeidsongeschiktheid tijdens de loopbaan en de gevolgen hiervan voor de zzp’er zelf en hun huishouden. Panteia heeft het CBS gevraagd om hiervoor tabellen te leveren over zzp'ers en hun achtergrondkenmerken.

De populatie van het onderzoek zijn zzp'ers (in particuliere huishoudens). Een zzp'er is een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico - in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of - als directeur-grootaandeelhouder (dga), of - als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep), - én die daarbij geen personeel in dienst heeft.