Technische beroepen: sectoren en ranglijsten, 2013-2019

Technische beroepen: sectoren en ranglijsten, 2013-2019 Technische beroepen: sectoren en ranglijsten, 2013-2019
Technici, werkzaam in een technisch beroep of technische sector, naar regio voor het Platform Bètatechniek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).