Duur van afgesloten jeugdhulptrajecten, 2015-2019

Gemiddelde duur van afgesloten jeugdhulptrajecten in de jaren 2015 t/m 2019 per gemeente en jeugdregio, uitgesplitst naar hulpvorm.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze maatwerktabel samengesteld over de gemiddelde duur van de afgesloten jeugdhulptrajecten.

Op basis van deze tabel kan de stijging van de gemiddelde duur in de afgelopen jaren verder onderzocht worden op regionaal niveau. De cijfers over de jaren 2015 t/m 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn voorlopig.