Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Sterftecijfers voor de week 1 tot met 20 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg.
In week 20 (11 mei tot en met 17 mei) stierven ongeveer 1 030 mensen die langdurige zorg kregen, ongeveer 150 minder dan in week 19. Het aantal overledenen in week 20 is daarmee lager dan het gemiddelde van week 1 tot en met 10, en lager dan normaal is voor de tijd van het jaar. Het gaat hier om mensen die zorg ontvingen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn voornamelijk mensen die zorg krijgen in verpleeg- of verzorgingshuizen.