Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2018

© Hollandse Hoogte
Maatwerktabel met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2018.
Maatwerktabel met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2018.
Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties