Gebruik Tozo in maart 2020

Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en het aantal personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), maart 2020.

Tabellenset samengesteld voor het geven van inzicht in het gebruik van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in maart 2020. De Tozo, uitgevoerd door gemeenten, voorziet zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gegevens voor de tabellenset zijn ontleend aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS).

Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Downloads