Regionale economische groei, 2019

De tabel bevat gegevens over de economische groei (de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen) in 2019 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Voor Groningen, Friesland en Drenthe en voor Nederland als geheel groeicijfer exclusief delfstoffenwinning gegeven.

Met de vier grote steden worden de grootstedelijke gebieden bedoeld volgens de COROP-plus indeling. Hierbij staat ‘Utrecht’ voor Stadsgewest Utrecht, 'Amsterdam' voor Amsterdam, 'Den Haag' voor Agglomeratie 's-Gravenhage exclusief Zoetermeer en 'Rotterdam' voor Rijnmond.