Opleidingsniveau en inkomen in Zwolle, 2016-2018

persoon aan tafel met laptop
© Hollandse Hoogte / Patricia Rehe
Hoogst behaalde opleidingsniveau en inkomenskenmerken naar stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente Zwolle, 2016-2018

Maatwerktabellen over het hoogst behaald opleidingsniveau van inwoners van 18-34 jaar en inkomenskenmerken van personen en particuliere huishoudens, zoals sociaaleconomische categorie, inkomensverdeling en Gini-coëfficiënt per stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente.

Bekostigd door: gemeente Zwolle