Arbeidsparticipatie statushouders, 2018

© Hollandse Hoogte
Arbeidsparticipatie van Syrische statushouders naar opleidingsniveau, 2018
Tabel met arbeidsparticipatie van nieuwe Syrische statushouders, gekruist met hun opleidingsniveau in Syrië. De populatie nieuwe Syrische statushouders is geënquêteerd in de survey Nieuwe statushouders Nederland (NSN), gehouden in 2017. Aan deze gegevens zijn registers gekoppeld om ook een aantal sociaaleconomische kenmerken te kunnen tonen.