Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Tabel 1 bevat het aantal overledenen in particuliere huishoudens per provincie. Tabel 2 bevat het aantal overledenen in institutionele huishoudens per provincie.
Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen uit de bevolkingsregisters van gemeenten. Als uitgangspunt van de schatting van het aantal overledenen in institutionele en particuliere huishoudens is informatie over de bevolking op 1 januari 2020 gebruikt. Deze informatie is gekoppeld aan de overledenen vanaf 1 januari 2020. Mensen die vanaf 1 januari 2020 in een instelling zijn komen wonen en daarna zijn overleden, zijn in deze schatting meegeteld bij de personen in particuliere huishoudens. Op 24 april a.s. publiceert het CBS een preciezere schatting van het aantal overledenen in institutionele huishoudens.