Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2018

Verplaatsingen van, naar en binnen de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2018.
Dit onderzoek brengt in beeld welk vervoermiddel inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder gebruiken bij hun reizen van, naar en binnen de gemeente Utrecht in 2018. Ook de afstanden die men bij deze reizen aflegt worden per vervoerwijze beschreven. De onderzoeksresultaten worden uitgesplitst naar drie afstandsklassen: 0 tot 7,5 kilometer, 7,5 tot 15,0 kilometer en 15 kilometer of meer. Opdrachtgever: Gemeente Utrecht.