Overledenen, provincie, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.
De cijfers voor week 13 betreft een schatting. Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen. Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Uit week 12 is op te maken dat de berichten momenteel sneller binnenkomen dan gewoonlijk (het aantal binnengekomen berichten na een week is 87 procent van het totaal).