Driemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2019

Nederland kent tien basisregistraties die samen het Stelsel van Basisregistraties vormen. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van enkele basisregistraties en in samenwerking met de stichting ICT uitvoeringsorganisatie (ICTU) een dashboard opgesteld waarmee de kwaliteit van dit stelsel gevolgd kan worden. Dit gebeurt door de onderlinge samenhang van de registers te bestuderen.
Het dashboard beschrijft de uitkomsten van de zogeheten driemeting. De resultaten van de nulmeting, eenmeting en tweemeting zijn in eerdere publicaties verschenen. Met deze derde vervolgmeting wordt gekeken in hoeverre er daadwerkelijk verbeteringen zijn opgetreden en op welke (nieuwe) onderdelen de kwaliteit van de registraties nog verbeterd zou kunnen worden. Waar mogelijk worden eventuele inconsistenties ter verbetering gedeeld met de beheerders van de basisregistraties. Voor deze derde meting zijn de gegevens bekeken op peilmomenten tussen 30 september 2019 en 1 december 2019.

Relevante links