Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2017

Deze maatwerktabellenset bevat de (opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid. De gegevens hebben betrekking op de periode 2015 - 2017.
Deze tabellenset toont kenmerken van de arbeidsvoorwaardelijke overheid met als peiljaar 2017. De tabellen tonen als eerste in hoeverre gediplomeerde schoolverlaters in het studiejaar 2015/'16 een jaar later een baan hebben bij de overheid of bij andere (markt)sectoren. Vervolgens is van instromers (in 2017) in de arbeidsvoorwaardelijke overheid bepaald wat een jaar eerder hun situatie op de arbeidsmarkt was. Tot slot tonen de tabellen de situatie van de uitstromers uit de arbeidsvoorwaardelijke overheid: werken zij nog eind 2017 en zo ja, waar zijn ze werkzaam?
Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties