AZW-smal: Uitstroom werknemers naar dienstjaren en regio, 2018

Deze tabel bevat cijfers over het aandeel werknemers per aantal gewerkte jaren (dienstjaren) in zorg en welzijn smal dat uitgestroomd is naar een baan buiten zorg en welzijn. Het aandeel is berekend ten opzichte van het totaal aantal werknemers dat uitstroomt naar een baan buiten zorg en welzijn.
De cijfers in deze tabel worden gepresenteerd per jaar en kwart en worden gesplitst naar RegioPlus-arbeidsmarktregio en branche. De cijfers hebben betrekking op zorg en welzijn smal, dit zijn alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang.
Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.