Aantal werkdagen waarop de laatste keer is verzuimd naar klacht, 2018

De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door het CBS en TNO.
De tabel geeft informatie over het aantal werkdagen (gemiddelde) waarop door werknemers de laatste keer is verzuimd naar klacht.