Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2018

Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio, 2018.
Deze tabel bevat cijfers over pendel van de werkzame beroepsbevolking tussen arbeidsmarktregio's. Het gaat hierbij om de indeling naar arbeidsmarktregio 2020. De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking.
Maatwerk is gemaakt in opdracht van het UWV in het kader van de UWV Arbeidsmarktprognose 2020-2021.