Jarigen en huwelijksjubilea 29 februari 2020

In deze tabel staan het aantal jarigen en huwelijksjubilea op 29 februari 2020 naar respectievelijk geboortejaar of huwelijksjaar.

De cijfers zijn voorlopig met 1 januari 2020 als peilmoment.