Banen naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, dec 2018

Tabellen over het aantal banen van werknemers in december 2018 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

De bedrijfstakken/branches is volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008) en is uitgesplitst t/m 4 digit-niveau.

Opdrachtgever: Inspectie SZW.