Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2008 en 2018

Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2008 en 2018.
Deze tabellen geven het aantal inkomensbronnen van zelfstandigen, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector (SBI), voor de jaren 2008 en 2018. Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).