Oppervlakte asperges per gemeente, 2019*

Hoe groot was het areaal asperges in de Nederlandse gemeenten in 2019? In deze aanvullende tabel is per gemeente het areaal asperges af te lezen, hoeveel hectare landbouwgrond er per gemeente in totaal in gebruik is voor de teelt van asperges. Het betreft cijfers over het jaar 2019.
Oppervlakte asperges per gemeente op basis van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling in 2019.