Onderwijs en arbeid in veiligheidsdomein, 2013-2018

Afbeelding: twee politiemannen die bij groep meisjes staan
© CBS / Nikki van Toorn
Dit rapport met de bijbehorende maatwerktabellen betreft een actualisatie met de meest recente cijfers van het onderzoek dat in 2018 in opdracht van The Hague Security Delta Foundation (HSD) heeft uitgevoerd. Het gaat om onderzoek naar de aard en omvang van het veiligheidsdomein in Nederland. Hier wordt meer inzicht verkregen in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in dit domein. Hierbij gaat het zowel om traditionele vormen van beveiligingswerk (bijvoorbeeld politie, brandweer en beveiliging in openbare gebouwen) als om digitale veiligheid (cybersecurity). De actualisatie betreft een update voor de jaren 2017 en 2018.
In dit onderzoek is veiligheid breed gedefinieerd. Het bevat de traditionele veiligheidsberoepen zoals politiemensen, militairen en beveiligers. Maar ook meer algemene veiligheidsberoepen zoals advocaten en rechters en de bijbehorende opleidingen; beroepen en opleidingen die bijdragen aan veiligheid op een meer institutioneel niveau. De veiligheidsgerelateerde beroepen zijn geselecteerd uit de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008). De veiligheidsgerelateerde studies zijn geselecteerd uit de lijst van opleidingen zoals gehanteerd binnen het middelbaar beroepsonderwijs (CREBO-codes) en het hoger onderwijs (CROHO-codes) en voor zover bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Politieacademie en de Koninklijke Militaire Academie behoren hier niet toe. De onderwijsrichting van de werkzame beroepsbevolking komt uit de International Standard Classification of Education (ISCED-F 2013). De uit deze classificaties geselecteerde veiligheidsgerelateerde beroepen en -opleidingen zijn in de tabellen opgenomen.