WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 2019

WOZ-waardes woningvoorraad op 1 januari 2019, naar eigendomstype en per regio.
Tabellenset (CSV) op landelijk, COROP- en gemeenteniveau over:
- De totale WOZ-waarde van de woningvoorraad naar eigendomstype per 1 januari 2019;
- De gemiddelde WOZ-waarde van de woningvoorraad naar eigendomstype per 1 januari 2019
Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).