Begrote hondenbelasting 2020

Gemeenten verwachten in 2020 bijna 51 miljoen euro aan hondenbelasting op te halen. In 2020 heffen 193 gemeenten hondenbelasting, 8 minder dan in 2019.
In deze tabel staan per gemeente de begrote opbrengsten van de hondenbelasting voor de jaren 2019 en 2020.