Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2015/’16

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-uitstromers uit schooljaren 2012/’13 tot en met 2015/’16.

Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 1 jaar na uitstroom weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar sector, domein, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.

Van de uitstromers is eerst de arbeidmarktpopulatie bepaald: dit zijn de uitstromers die niet terug zijn gegaan in het onderwijs en die ingeschreven staan in de BRP op peilmoment. Van de arbeidsmarktpopulatie worden de volgende aarbeidsmarktkenmerken gegeven: het aantal en aandeel werkenden en het aantal en aandeel dat 12 uur of meer per week werkt.