Financieringsmonitor 2019

Omslag, Financieringsmonitor 2019
De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in de business economy in beeld voor de periode van juli 2018 tot juli 2019.
De Financieringsmonitor verschaft inzicht in de mate waarin het mkb behoefte heeft aan financiering voor haar bedrijfsvoering en hoe succesvol die zoektocht naar externe middelen is. Met een enquête onder 5 200 ondernemingen is de gehele zoektocht naar financiering in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst. De uitkomsten gelden voor het mkb in de business economy in het jaar dat loopt van juli 2018 tot juli 2019. Daarnaast bevat de Financieringsmonitor een schets van recente ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt voor acht vormen van financiering: bancair krediet, crowdfunding, direct lending, factoring, kredietunies, leasing, mkb beurs en private equity. Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.