Overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering, 2017-2018

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering op basis van de Financieringsmonitor, 2017-2018.
Uit de Financieringsmonitor 2018 bleek dat twee op de drie bedrijven in het mkb in de business economy niet bekend is met de loketten die de overheid gebruikt om financieringsinstrumenten beschikbaar te stellen: via gemeenten, provincies, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit onderzoek brengt de bekendheid en het gebruik van de overheidsloketten naar bedrijfskenmerken in beeld en laat zien hoe de zoektocht naar externe financiering er uit ziet voor bedrijven die de loketten kennen. Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.