Inkomen van huishoudens in 3 gemeenten, 2017

Inkomen van particuliere huishoudens in Epe, Hattem en Heerde, 2017
Inkomensverdeling van particuliere huishoudens in gemeenten Epe, Hattem en Heerde naar wijk en buurt, naar huishoudenssamenstelling, leeftijd hoofdkostwinner en woonsituatie, 2017.
Opdrachtgever: Triada