Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017 (Gemeente Utrecht)

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond, en vermogensklasse per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 5.1: Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2017

Tabel 5.2: Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot ...%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar leeftijd hoofdkostwinner, 2017

Tabel 5.3: Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot ...%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar belangrijkste bron van inkomen in het huishouden, 2017

Tabel 5.4: Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot ...%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar migratieachtergrond hoofdkostwinner, 2017

Tabel 5.6: Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar leeftijdsklasse van de kinderen, 2017

Tabel 5.7: Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen naar percentage van het sociaal minimum / met een laag inkomen, 2017

Tabel 5.10: Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar duur, 2017

Tabel 5.11: Personen in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen tot ...%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar belangrijkste bron van inkomen in het huishouden, 2017  

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht.