Productie van zonnestroom op regionaal niveau in 2018

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen, het aantal installaties en een berekening van de opgewekte zonnestroom gebaseerd op lokale zoninstraling voor bedrijven en particuliere woningen voor het jaar 2018.
De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente, RES regio, provincie en landsdeel. Deze tabel is ontwikkeld vanuit het VIVET-programma.