Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2017

Bonaire, BES, Caribisch Nederland, Caribbean Netherlands, eiland, kassa, betaling, boodschappen, afrekenen, handel, prijzen, consumenten, consumptie, winkel, supermarkt, economie, consumentenprijzen, detailhandel

Erratum:

Recent is vastgesteld dat de brondata van de Inkomstenbelasting die voor deze publicatie zijn gebruikt niet compleet waren. Voor een deel van de huishoudens is daardoor het inkomen niet goed vastgesteld. Het CBS werkt aan een herziening van de uitkomsten.

Naar eerste inschatting zijn vanaf 2016 afwijkingen ontstaan die in 2020 zijn opgelopen tot een onderschatting van het inkomen van de hele populatie in de orde van 3 tot 13 procent, afhankelijk van de gekozen statistiek. In juni worden nieuwe uitkomsten gepubliceerd voor 2021 en 2022, daarna zullen ook de voorgaande jaren worden herzien op basis van de actuele gegevens.
Inkomen van particuliere huishoudens op Bonaire naar buurt, 2011-2017
Deze tabel presenteert het besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen van particuliere huishoudens met waargenomen inkomen naar buurt voor Bonaire. De cijfers zijn gebaseerd op inkomensgegevens van 2011-2017 van de inkomensstatistiek Caribisch Nederland. Omdat de buurtindeling voorlopig is, gelden alle resultaten in de tabel ook als voorlopig.