Zorgduur van jongeren met jeugdzorg, 2015-2019

De tabel beschrijft de duur van de periode waarin een jongere onafgebroken gebruik maakt van jeugdzorg, per jeugdregio, voor de perioden 2015 tot en met het 1e halfjaar 2019.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is deze maatwerktabel samengesteld. Waar in de reguliere StatLine tabellen informatie te vinden is over de duur van elk afzonderlijk geleverd jeugdzorgtraject, wordt in deze maatwerktabel gekeken naar de duur van de periode waarin een jongere onafgebroken jeugdzorg heeft ontvangen. De tabel bevat uitkomsten voor elke jeugdregio in Nederland.