Inkomensverdeling per postcodegebied (PC4), 2017

Mediaan besteedbaar inkomen en kwintielen van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens naar postcodegebied, 2017.
Deze tabel presenteert het mediane besteedbare inkomen en de inkomensverdeling per postcodegebied; de verdeling in kwintielen is de landelijke indeling gebaseerd op het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens. De cijfers betreffen definitieve cijfers van 2017. Deze tabel is uitgevoerd in opdracht van de NOS.