Exportbestemmingen goederen en diensten MKB per sector

Deze tabellenset bevat informatie over een het aantal exportbestemmingen van goederen- en dienstenexporteurs op het 2-digit SBI-niveau binnen het domein van het Nederlandse bedrijfsleven.
De tabellen zijn voor goederenexporteurs opgesteld voor de periode 2014-2018 en voor de dienstenexporteurs voor 2014-2016. Bij goederenexporteurs is becijferd hoeveel goederenexporteurs ook dienstenexporteurs zijn en vice versa. De tabellen zijn samengesteld in opdracht van NLinBusiness.

Downloads