Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ, 2016

© ANP
Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ in 2016, uitgesplitst naar centrum- en regiogemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen.
In verband met de ontwikkeling van een nieuw verdeelmodel voor de financiering van beschermd wonen is het CBS gevraagd de instroom in beschermd wonen vanuit GGZ-instellingen in kaart te brengen voor het jaar 2016.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.