Arbeidsmarkt mbo-schoolverlaters 2015/’16-2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland uit schooljaar 2015/'16 en 2016/’17.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland uit schooljaar 2015/’16 en 2016/’17. Van de mbo-schoolverlaters wordt de arbeidsmarktpositie weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar locatie, team, domein, beroepsopleiding, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.

Er zijn twee tabellen opgeleverd:

  1. Mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/’16 met de arbeidsmarktpositie in 2016 en 2017.
  2. Mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2016/’17 met de arbeidsmarktpositie in 2017.

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar werknemers en uitkeringsontvangers. Voor de werknemers is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven.

Naast de arbeidsmarktpositie wordt voor mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/’16 de terugstroom in het onderwijs weergegeven en de schoolverlaters die op 1 oktober 2017 niet meer als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.